אוהל קונסטרוקציה מוחשך

אוהל קונסטרוקציה סגור בקירות אטומים, ובתוספת חיפוי פנימי של וילון שחור להחשכת פנים האוהל

שימש ליום כנסים ועיון שכלל הקרנת מצגות וסרטונים