הצללה כחולה

מיני ישראל

לאחר קבלת פנייה מאתר מיני ישראל בלטרון, תכננו וייצרנו בהתאם לבקשתם  ולתנאי השטח הצללות רשת צל בצבע כחול, שהותקנו במקום

ההצללות שימשו לקירוי מתחם האמפי וקירוי מתחם הילדים למשך תקופת הקיץ