האופרה הישראלית במצדה

 

בשנה האחרונה, ובמשך שלוש שנים ברציפות, נבחרנו לספק ולהתקין את כל מערך הקירוי הנרחב להפקות האופרה הישראלית במצדה: אירוע נבוקו (2010), אאידה (2011) כרמן (2012) לה טראוויאטה (2014)

כל שנה הקמנו במקום כ-3000 מ"ר הצללות, לאחר התאמת ההצללות ודרך הקמתן לתנאי השטח המדבריים, ולדרישות המוקפדות של אירוע מסוג זה (מדרישות מטעמי בטיחות ועד דרישות עיצוביות להתאמה לאווירת האירוע)