הצללה

חוף בת-ים

עיריית בת ים קיימה אירועים בחוף העיר במהלך תקופת הקיץ. לטובת הפרוייקט, העמדנו בחוף הצללה של 600 מ"ר, לכל תקופת הקיץ.

ההצללה נבנתה בצורה מחוזקת, עם עגינות נוספות, וצוות מקצועי ומיומן מבצע ביקורות שטח תקופתיות במהלך תקופת ההשכרה